Domco - Pěnová izolace Eco Pura SFI5000® s uzavřenou strukturou

Tvrdá pěna Eco Pura SFI5000®


Pěnová izolace Eco Pura SFI5000®
s uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná izolace Eco Pura SFI5000® s uzavřenou strukturou buněk je nejlepší dostupný způsob zateplení, poskytující téměř dvojnásobný tepelný odpor oproti pěnám s otevřenou strukturou buněk. Pěna Eco Pura SFI5000® zabraňuje vzniku plísní, zpevňuje stavební konstrukci a řadí se do kategorie středně tvrdých pěn. Kompletně vyplní všechna (i těžce dostupná) místa, zabraňuje vzniku tepelných mostů a vytváří bezespárou izolační vrstvu.

Její výhodou je dokonalá a trvalá přilnavost ke každé stavební konstrukci. Dokonale utěsní plášť budovy, nesmršťuje se, neprohýbá, „nesedá si“ a zůstává neporušená po celou dobu životnosti budovy, kterou zpevňuje. Je vhodná zejména pro izolaci jak interiéru tak exteriéru díky vynikajícím izolačním vlastnostem. Mnohonásobně zvyšuje úsporu energie, vytváří stabilnější vnitřní klima (stavby) včetně zvukové izolace. Pokud je pěna aplikována na základy a podlahy staveb, vytváří bezespárou vodotěsnou zábranu, dokonale izolující stavbu proti průsaku vody.

Oblast a podmínky použití: Izolace základů, izolace fasád, izolace stropu, izolace stěn, izolace podlah, izolace střech zevnitř objektu apod. Pěnu Eco Pura SFI5000® je možné aplikovat od – 6°C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Pěnová izolace
Eco Pura SFI5000®
s uzavřenou strukturou buněk


Stříkaná izolace Eco Pura SFI5000® s uzavřenou strukturou buněk je nejlepší dostupný způsob zateplení, poskytující téměř dvojnásobný tepelný odpor oproti pěnám s otevřenou strukturou buněk. Pěna Eco Pura SFI5000® zabraňuje vzniku plísní, zpevňuje stavební konstrukci a řadí se do kategorie středně tvrdých pěn. Kompletně vyplní všechna (i těžce dostupná) místa, zabraňuje vzniku tepelných mostů a vytváří bezespárou izolační vrstvu.

Její výhodou je dokonalá a trvalá přilnavost ke každé stavební konstrukci. Dokonale utěsní plášť budovy, nesmršťuje se, neprohýbá, „nesedá si“ a zůstává neporušená po celou dobu životnosti budovy, kterou zpevňuje. Je vhodná zejména pro izolaci jak interiéru tak exteriéru díky vynikajícím izolačním vlastnostem. Mnohonásobně zvyšuje úsporu energie, vytváří stabilnější vnitřní klima (stavby) včetně zvukové izolace. Pokud je pěna aplikována na základy a podlahy staveb, vytváří bezespárou vodotěsnou zábranu, dokonale izolující stavbu proti průsaku vody.

Oblast a podmínky použití: Izolace základů, izolace fasád, izolace stropu, izolace stěn, izolace podlah, izolace střech zevnitř objektu apod. Pěnu Eco Pura SFI5000® je možné aplikovat od – 6°C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Eco Pura SFI5000®


Technické parametry

Nová harmonizovaná technická norma EN 14315-1 pro PUR stříkané pěny vyžaduje používat označení CE výrobce na daném obalu produktu, dále prohlášení o vlastnostech. Národní certifikace již není platná. Produkty ECO PURA byly testovány dle české normy ČSN EN ISO 6946:2008 metodou ČSN EN ISO 10456 a jsou certifikovány po dobu 175 dní při 70 °C. Testy provedla nezávislá laboratoř SINTAF Norsko, BBA v Anglii, TZUS Praha.

Tvrdá pěna Eco Pura SFI5000® Číslo normy Hodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0218 W/(m.K)
Paropropustnost μ ČSN EN 12086:2013 70.50
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 35±5 kg/m3
Krátkodobá nasákavost EN 1609 0,143 kg/m2
Pevnost v tlaku při 10% deformaci EN 826:2013 240,95 kPa
CT(Cream time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 7 s
GT(Gel time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 3 s
TFT(Tack free time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 16 s
FRC(Core free rise density) Příloha E, ČSN EN 14315-1 35,80 kg/m3
Deformace 20 kPa, (80±1)°C, (48±1) hod ČNS EN 1605 ≤ 3,19%
Zdravotní nezávadnost (uvolňování nebezpečných látek – emise VOC) ČSN EN ISO 16000-10 Vyhláška č. 6/2003 Sb. Vyhovuje požadavkům na obsah těkavých organických látek
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 Třída E

Tvrdá pěna Eco Pura SFI5000®


Technické parametry

Nová harmonizovaná technická norma EN 14315-1 pro PUR stříkané pěny vyžaduje používat označení CE výrobce na daném obalu produktu, dále prohlášení o vlastnostech. Národní certifikace již není platná. Produkty EXY byly testovány dle české normy ČSN EN ISO 6946:2008 metodou ČSN EN ISO 10456 a jsou certifikovány po dobu 175 dní při 70 °C. Testy provedla nezávislá laboratoř SINTAF Norsko, BBA v Anglii, TZUS Praha.

Tvrdá pěna Eco Pura SFI5000® Číslo normy Hodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0218 W/(m.K)
Paropropustnost μ ČSN EN 12086:2013 70.50
Objemová hmotnosť ČSN EN 1602 35±5 kg/m3
Krátkodobá nasákavost EN 1609 0,143 kg/m2
Pevnost v tlaku při 10% deformaci EN 826:2013 240,95 kPa
CT(Cream time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 7 s
GT(Gel time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 3 s
TFT(Tack free time) Příloha E, ČSN EN 14315-1 16 s
FRC(Core free rise density) Příloha E, ČSN EN 14315-1 35,80 kg/m3
Deformace 20 kPa, (80±1)°C, (48±1) hod ČNS EN 1605 ≤ 3,19%
Zdravotní nezávadnost (uvolňování nebezpečných látek – emise VOC) ČSN EN ISO 16000-10 Vyhláška č. 6/2003 Sb. Vyhovuje požadavkům na obsah těkavých organických látek
Klasifikace reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1:2010 Třída E
Cenová nabídka